Bærum Vest Rotary klubb
Rotarys formål:
-er å fremme og styrke viljen til å gagne andre
som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til:
1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for
    alt nyttig arbeid og bruke hvert enkelt Rotaryaners
    yrke som mulighet til å gagne samfunnet
3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv

4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og
    fred gjennom et verdensomspennende fellesskap
    av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet
    om å gagne andre.
Velkommen til Bærum Vest RK
Klikk her for google map over dette området
Skui Grendehus ligger ved gamle Skui hoppbakke. Innkjøringen er fra Ringeriksveien (tidligere E16) ved Skui barneskole. Se bildene under. Hold markør over rød pil for tekst.
Kjør inn her
Ta av til venstre opp forbi skolen og ta opp til høyre på siden av Grendehuset. Du ser Skuibakken rett imot når du kommer opp. Finn ledig parkering ved huset, alternativt mot hoppbakken. Se bilde under for inngang til huset.
Se også bilde på hovedsiden.
Gå inn her (hovedinngang)
Våre lokaler er andre dør til venstre i vestibylen