Rotarys formål:
-er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til:
1  Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre

2  A stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for
   alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt Rotarianers yrke
   som mulighet til å gagne samfunnet.
Bærum Vest Rotary Klubb
3   Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv

4   Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold
     fred gjennom et verdensomspennende
     fellesskap av personer fra forskjellige yrker
     forenet i idealet om å gagne andre
Nyttige lenker:
Foto: Morten Heldal Haugerud
Nyheter i 2018/19:
Siste oppdateringer:
Medlemssider:
(Direkte lenker)
xx.xx.2014: G's månedsbrev
Tiltaksfondsinfo 13-14
Fondets vedtekter 13-14
Katastrofe å få polio - se her
25.05.2014: Nye styrereferater
Informasjon om TRF
23.05.2014: Aserbajdsjan-info oppdatert under "Saker"
26.02.2014: Referat fra regionmøte
Referat fra prosjektmøte
07.02.2014:
12.04.2014: Anm. om RI lovinnspill
13.05.14: Dialogmøteref. m. Distriktet
02.06.2015: Oppdatert program
17.09.2014: Innkalling til årsmøte
 
11.11.2014: Svar fra TRF på søknad
                   Evalueringsrapp. demens
13.02.2017: Oppdatert styrereferat
02.06.2015: Oppdatert program
21.11.2016: Intercity møter 2017
04.10.2015: Årsmøte info
06.01.2019: Oppdatert program
06.01.2019: Oppdatert program
12.10.2015: Ny klubbtjenesteoversikt
Oppdatert 28.01.2016:
Ny oppdatert håndbok fra Distriktet finner du på medlemssidene her.
21.03.2016: Oppdatert medlemsliste
19.12.2016: Veiledning Medlemsnett
18.06.2017: Intercityprogram
16.01.2018:
Klubbens tradisjonelle
Smalahovefest, denne gangen på Voss, går av stabelen lørdag den 03.11.2018. Avreise fra Voss søndag den 04.11.2018. Mer info siden.
Intercitymøter sommer 2018
12.11.2018:
Turen til Voss ble gjennomført som planlagt og ble meget vellykket!
Medlemmene var samlet i egen avdeling på Bergenstoget både frem og tilbake. Sosialt og hyggelig!
Innkvartering var ordnet på Fleischer Hotell ved stasjonen. Buss var ordnet  for alle interne aktiviteter i Voss. Lørdag Smalahove, Vossakorv og Pinnekjøtt med drikke ble inntatt på Lønes spesielle etablisement for dette. Meget hyggelig og godt! Avsluttet med omvisning, kaffe og kake. Søndag ble gjennomført med guidet besøk på Mølstertunet folkemuseum og Voss Folkehøgskule. Interessant og god guiding. En tur vi sent vil glemme!