Rotarys formål:
-er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til:
1  Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre

2  A stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for
   alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt Rotarianers yrke
   som mulighet til å gagne samfunnet.
Bærum Vest Rotary Klubb
3   Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv

4   Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold
     fred gjennom et verdensomspennende
     fellesskap av personer fra forskjellige yrker
     forenet i idealet om å gagne andre
Nyttige lenker:
Foto: Morten Heldal Haugerud
Velkommen til klubbens info-side:
Vi er en klubb bestående av 23 medlemmer.
Vi holder våre møter på Skui Grendehus ved Skuibakken. Hovedinngang til høyre i bilde.
Møtene holdes fra kl. 18:45-20 hver mandag
I de fleste møtene har vi eksterne eller interne foredragsholdere - alle holder et høyt nivå. Temaene dekker et vidt område.

Vi er opptatt av å pleie det sosiale aspektet i klubben. Derfor arrangeres det også jevnlig såkalte "peisaftener" hvor klubbens medlemmer fordeles jevnt til medlemmer med vertskapelige plikter. Disse pliktene går på omgang.
Vi har også møter uten foredrag i møtelokalet hvor formålet er å bli bedre kjent med hverandre. Da går praten livlig rundt bordene eller noen kommer med noe de har på hjertet.

Nedenfor ser du hvem som sitter i klubbens styre for dette Rotaryåret:
Litt om BVRKs Historie
Vimpel/Banner historie
Foto: Svein Holo
President:
Innkommende president:
Past President:
Sekretær:
Kasserer:
CICO:
Bjørn Aulie
Rune Lægreid
Bjørn S. Bay
Erling Bergersen
Gerhard Løhre
Bjørn Peter Torgersen
Ta gjerne kontakt med Presidenten eller Sekretæren (tlf. nr. på forsiden), eller via vår email: barumvest@rotary.no